Νέες Ημερονηνίες Εγγραφής(25-07-2018)

Ιδιότητα

Πριν

10η Σεπτεμβριου 2018

Μετά

10η Σεπτεμβριου 2018

Σύνεδροι*

160 

180 

Μεταπτυχιακοί φοιτητές*

80 €

100 

Συνοδοί** 60 €

80 €

Περιλαμβάνεται:

*Υλικό Συνέδριου , Coffee Breaks ,Mεσημεριανό γεύμα (18 & 19 Οκτωβρίου) και Eπίσημο δείπνο.

**Coffee Breaks, Mεσημεριανό γεύμα (18 & 19 Οκτωβρίου) και  Eπίσημο δείπνο

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *