Νέες Ημερομηνίες Υποβολής Περιλήψεων(25-07-2018)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περίληψης*:  10η Σεπτεμβρίου 2018.

     * Υποβολή δήλωσης συμμετοχής και περίληψης μέσω του e-mail του Συμποσίου.

Υπόδειγμα Περιλήψης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *