Το πρόγραμμα του 15ου Πανελληνίου Συμποσίου Κατάλυσης θα ανακοινωθεί στο τέλος της εβδομάδας.

Εκ της

Οργανωτικής Επιτροπής

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *