Πρόγραμμα Συμποσίου(28-09-2018)

  • Επίσημη γλώσσα του συμποσίου είναι η ελληνική. Ωστόσο, ενθαρρύνονται οι ομιλητές να προετοιμάσουν τις παρουσιάσεις τους στα Αγγλικά ή και να παρουσιάσουν τις ομιλίες τους στα Αγγλικά.
  • The official language of the Conference is Greek. However, the speakers are invited to prepare their presentation in English.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ΗΣ ΜΕΡΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2ΗΣ ΜΕΡΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3ΗΣ ΜΕΡΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *