ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Αλεξάνδρα Μαυρογιώργου

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας, Τομέας Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας, 45110 Ιωάννινα

Τηλ. (+30)-26510-08729

e-mail: 15psk@conf.uoi.gr

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Γιάννης Γεωργίου

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Χημείας, Τομέας Ανόργανης και Αναλυτικής Χημείας, 45110 Ιωάννινα

Τηλ. (+30)-26510-08757

e-mail: ygeorgiou@cc.uoi.gr