ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

Σημαντικές ημερομηνίες


Καταληκτική ημερομηνία υποβολής περίληψης*:  10η Σεπτεμβρίου 2018.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής πλήρους εργασίας*:  1η Οκτωβρίου 2018.

     * Υποβολή δήλωσης συμμετοχής, περίληψης και πλήρους εργασίας μέσω του e-mail του Συμποσίου.

Υπόδειγμα Περίληψης

Υπόδειγμα πλήρους Εργασίας

Oδηγίες για poster:


1. Οι διαστάσεις των posters να είναι Α(84.1 x 118.9 cm)

2. Υλικό για την ανάρτηση των posters θα δοθεί από τους διοργανωτές

3. Τα posters θα τυπωθούν και θα αναρτηθούν από εσάς, στον αντίστοιχο αριθμό που θα αναφέρεται στο πρόγραμμα.

Οδηγίες για προφορική ομιλία:


1. Η παρουσίαση να είναι σε αρχείο powerpoint .

2. Παρακαλείστε να παρευρίσκεστε την ημέρα της ομιλίας πριν ξεκινήσει το session για να ανεβάσει ο τεχνικός την ομιλία σας.